អិន.អេស បានចេញថត ខារ៉ាអូខេសំរាប់អាលប៊ុម ទីពីរនេះជាបណ្តើរៗ នៅប្រហែល ២ទៅ៣បទទៀតទេ នឹងរួចរាល់សព្វគ្រប់ហើយ។ សូមចូលទៅកាន់តំណរខាងក្រោមនេះសំរាប់ព័ត៌មានបន្ថែម…

http://www.khmernewsong.com/kh/?p=7  ជាភាសាខ្មែរ

http://www.khmernewsong.com/en/?p=7​ In English


រៀបចំកាម៉េរាមុនថត

 

Advertisements